Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu Uslovi), sa svim potencijalnim izmenama, odnose se na korišćenje Zink mobilne aplikacije (u daljnjem tekstu: Aplikacija), softvera kreiranog za olakšavanje praćenja troškova putem mobilnog telefona.

Pristupom, otvaranjem naloga ili korišćenjem Aplikacije potvrđujete i slažete se da ste pročitali, razumeli i složili se sa dolenavedenim uslovima i odredbama.

Sve izmene Uslova će biti pravovremeno objavljene na sajtu servisa, sa primerenim rokom stupanja na snagu od dana objavljivanja, te je Korisnik dužan da proverava i da bude upoznat sa svim izmjenama Uslova.

DEFINICIJE

“Aplikacija” podrazumijeva izvorna softverska rešenja kreirana za olakšavanje praćenja troškova putem mobilnog telefona, prilagođena za Apple i Android prenosive uređaje. Koristi se za prikazivanje analitike korisnicima kako troše svoj novac uz automatsku kategorizaciju.

“Korisnik” ili „Korisnici“ je pravno ili fizičko lice koje ispunjava kriterijume predviđene ovim Uslovima korišćenja, koji je pročitao i razumeo Uslove i sa njima se u potpunosti složio prilikom registracije.

OPSEG I VRSTE USLUGA

Aplikacija je deo softvera kreiran za olakšavanje praćenja troškova putem mobilnog telefona. Koristi se za prikazivanje analitike korisnicima kako troše svoj novac uz automatsku kategorizaciju.

Aplikacija se preuzima sa App Store-a za korisnike iOS operativnog sistema, odnosno sa Google Play store-a za korisnike Android operativnog Sistema.

Preuzimanjem i instalacijom aplikacije, Korisnik se obavezuje da sadržaj Aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

OBIM PRAVA

Korisnik koristi Aplikaciju isključivo na svoj rizik. Korišćenjem sadržaja Aplikacije korisnik prihvata sve rizike koji mogu da nastanu iz njegovog korišćenja.

Korisnik ne sme deliti ili učiniti Aplikaciju dostupnom trećim stranama (osim u meri u kojoj to dopuštaju Uslovi), bez prethodnog pristanka, prodavati, iznajmljivati, posuđivati ili na drugi način distribuirati aplikaciju.

Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da bilo koje treće lice ne dođe u posed uređaja na kome je Aplikacija instalirana, kao i da nikome neće omogućiti neovlašćeno upoznavanje sa njegovim ličnim nalogom na mobilnim aplikacijama.

Korisnik je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije.

Kršenja gore navedenih obaveza, kao i pokušaj takvog kršenja, mogu biti predmet krivičnog gonjenja i štete.

Sva prava koja nisu izričito data su zadržana.

ZAŠTITA PODATAKA

Za korišćenje funkcionalnosti aplikacije, potrebna je prethodna registracija od strane Korisnika. Obrada podataka Korisnika za funkcionalnost same aplikacije obavlja se na osnovu pristanka.

Korisniku se nakon instaliranja mobilne aplikacije, u toku procesa kreiranja korisničkog naloga, prikazuju Uslovi korišćenja i Politika privatnosti, i Korisnik je dužan da ih pročita, razume i da se sa njima saglasi, kao i da, pre početka korišćenja aplikacije, ukoliko je saglasan, dâ svoju saglasnost, kao i da dâ svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti koje unosi u aplikaciju.

Unoseći svoje lične podatke u aplikaciju, Korisnik pristaje na obradu ličnih podataka u skladu sa Politikom privatnosti i ovim Uslovima.

Korisnik se pristupom, otvaranjem naloga i korišćenjem Aplikacije izričito saglašava sa tim da Aplikacija prikuplja, čuva i obrađuje prikupljene podatke, radi preciznijeg informisanja samog korisnika o statistici potrošnje, u svrhe marketinških i prodajnih aktivnosti, u svrhe korisničke podrške, kao i u svrhe segmentacije Korisnika usluga, istraživanja i analize tržišta.

Prihvatanjem Uslova korišćenja, Korisnik daje saglasnost za primanje obaveštenja (notifikacija). Data saglasnost iz prethodnog stava može se u bilo koje doba opozvati. Možete iskoristiti otkazivanja i prigovaranja, kontaktirajući nas. Imajte na umu da ćemo od vas možda tražiti da potvrdite svoj identitet pre nego što odgovorimo na takve zahteve.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Predstavnici partnerskih kompanija, licencirani predstavnici, agenti ili druga lica koja učestvuju u stvaranju, izradi, promociji ili koja na drugi način čine Aplikaciju i sadržaj aplikacije dostupnim, nisu materijalno odgovorni za bilo kakvu kaznenu, posebnu, indirektnu ili posledičnu štetu koja na bilo koji način može nastati korišćenjem Aplikacije, ili je na bilo koji način u vezi s korišćenjem ove Aplikacije, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja Aplikacije, te za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja Aplikacije.

Ne garantujemo, te ne snosimo nikakvu vrstu odgovornosti za sledeće situacije:

  • da prilikom korišćenja Aplikacije neće biti grešaka i/ili da će ista funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
  • Ukoliko je došlo do zloupotrebe Aplikacije od strane trećih lica.

Za prikupljanje podataka sa fiskalnih računa Aplikacija se oslanja na servise koji su javno dostupni i ne može odgovarati za verodostojnost i kvalitet podataka.

IZMENE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA

S vremena na vreme, možemo ažurirati naše Uslove korišćenja. Obavestićemo vas o bilo kojoj promeni objavljivanjem novih Uslova korišćenja na ovoj stranici. Prethodno ćemo vas obavestiti putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja u okviru naše Usluge da promena stupa na snagu i ažuriraćemo datum.

Savetujemo vam da povremeno pregledate ove Uslove korišćenja radi izmena. Izmene ovih Uslova korišćenja stupaju na snagu datumom objavljivanja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja o ovim Uslovima korišćenja, možete nas kontaktirati e-poštom: podrska@zink.rs